Средство за чистење на мермер и гранит

Отстранува нечистотија, лесни цементни дамки, цветања, масло, маснотии, стари средства за нега на подови и.т.н.

За чистење на стари и нови површини. Отстранува нечистотија, лесни цементни дамки, цветања, масло, маснотии, стари средства за нега на подови и.т.н. Се препорачува за сите видови природен камен и за полиран мермер. Средството за чистење мермер не содржи киселини ни растворувачи, не гори, има благо базично својство, многу е издашно и има пријатен мирис. Зависно од видот на нечистотијата 1 литар е доволен за околу 5 до 20м2. За чистење на рапави површини - особено однадвор - се препорачува примена на Кнауф средството за чистење на цеметни дамки.