Средство за оживување на боја на мермер и гранит

Ја продлабочува бојата и структурата без сјај и го подобрува изгледот. Се користи за сите порозни, впивачки подлоги од природен и вештачки камен.

 

За внатрешна и надворешна примена.