Средство за нега на мермер и гранит

За сите чисти и суви подлоги од природен камен (на пример мермер, гранит, травертин, терацо) и подлоги од ПВЦ. За освежување и конзервирање на бојата, структурата и сјајот на подлогата.

 

За внатрешна примена.