Противпожарна плоча GKF

Гипсена ПП плоча.

Гипсена противпожарна плоча, чие гипсено јадро е дополнително зацврстено и армирано со стаклени нишки долги 3–30 mm и тоа најмалку 0,2 % од тежината.

 

Ознака: Црвен картон од предна и задна страна.

ДЕТAЛИ

Sидни и тавански облоги на потконструкција, преградни ѕидови и спуштени тавани, префабрикувани градежни делови со барања за противпожарна заштита.

Фугирање на споевите без бандажна лента со Knauf Uniflott или со бандажна лента од стаклена волна и Knauf Fugenfüller лесен.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf FireWinмај 2016
Опис на производ Должина (mm) Дебелина (mm) Бр. на производ EAN
Кнауф плоча F13
(GKF 12,5 mm)
2000 12,5 00167720 4003982001474
2500 00167721 4003982001481
2600 00167722 4003982001498
2800 00100471 4003982224880
3000 00167724 9002943030800
Кнауф плоча F15
(GKF 15,0 mm)
2000 15 00261386 4003982001528
2500 00261388 4003982001535
2600 00261389 4003982001542
2800   4003982224880
Кнауф плоча F18
(GKF 18,0 mm)
2000 18 00002897 4003982002044