Отстранувач на цементни дамки

Отстранува наслаги од каменец и други нечистотии, остатоци од цементен филм, исцветување, корозија и.т.н.

Концентрирано средство за плочки, подни плочи и природен камен. Отстранува наслаги од каменец и други нечистотии, остатоци од цементен филм, исцветување, корозија и.т.н. За внатрешна и надворешна примена. Подлогата треба темелно да се навлажни, средството за чистење да се разреди со вода, во зависност од степенот и видот на нечистотијата, да се нанесе на површината и после кратко делување целосно да се измие. Фугирани површини може да се чистат после 6 недели. Пред тој рок фугите се чистат само со вода.

ДЕТAЛИ

За плочки, подни плочи и природен камен, за внатрешна и надворешна примена.
Подлогата треба темелно да се навлажни, средството за чистење да се разреди со вода, во зависност од степенот и видот на нечистотијата, да се нанесе на површината и после кратко делување целосно да се измие.