Лепак за плочки – N

Фабрички подготвен лепак за поставување на подни и ѕидни керамички плочки, за внатрешна употреба.