Лепак за плочки – DIN

Фабрички подготвен лепак за поставување на подни и ѕидни керамички плочки, за внатрешна и за надворешна употреба.