Vidifloor плоча, систем F135

Високоимпрегнирана гипсфазер плоча, со висока површинска отпорност и отпорност на свиткување.

Опис на производ Должина (mm) Дебелина (mm) Бр. на производ EAN

Vidifloor плоча, систем F135

 

широчина 1000mm

1500 10,0 00006964 4003982001276
1500 12,5 00006966 4003982001290