Кнауф Vidifloor елемент, систем F131

Високоимпрегнирана гипсфазер плоча, со висока површинска отпорност и отпорност на свиткување.

Опис на производ Должина (mm) Дебелина (mm) Бр. на производ EAN

Vidifloor-елемент, систем F131

 

широчина 500mm

1500 20,0 00006967 4003982001306
25,0 00104344 4003982001313