Кнауф ПП заптивна пена

Систем за противпожарно заптивање на продори од кабли или цевки и комбинирани продори низ ПП елементи.

Кнауф FPF заптивната ПП пена е двокомпонентен материјал, сместен во единечна туба. По нанесување со соодветен пиштол, материјалот почнува да експандира и исполнува околу 2,1l волумен. Согласно техничките листови на материјалот, може да задржи премин на пожар од една во друга просторија до 120 минути, низ продори од различни инсталации.

ДЕТAЛИ

Комбинирани продори до EI 60/90/120 низ масивни и сувомонтажни ѕидови, тавани и меѓукатни конструкции.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf FPF – Starter Kitаприл 2017
Knauf FPF – Прирачник за изведбааприл 2017
Заптивање на комбинирани продори со Knauf FPF заптивната ПП пенааприл 2017
Производ Варијанта Бр. на производ EAN-код
Кнауф FPF, ПП заптивна пена  380ml  590851  
Кнауф FPF кит
(6 x FPF пени, 12 нозли за мешање и 6 пара ракавици)
 6 x 380ml  592143  
FPF HandyMax пиштол Основен пиштол за нанесување  586219  
FPF DunamicMax пиштол Напреден пиштол за нанесување  586220  
FPF EasyMax електричен пиштол Електричен алат за нанесување  586221  
FPF Starter Kit
(FPF ПП заптивна пена и HandyMax пиштол)
 380ml  586170  
FPF-T помошна самолеплива лента  50mm x 20m  591701