Градежна плоча GKB

Гипсена градежна плоча.

Гипсена градежна плоча, чии површини и надолжни ивици се обложени со специјален картон.

 

Ознака: син печат од задната страна.

ДЕТAЛИ

Sидни и тавански облоги на потконструкција, преградни ѕидови и спуштени тавани, префабрикувани градежни делови, за лепење како сув малтер.

 Опис на производ  Должина (mm)  Дебелина (mm)  Бр. на производ  EAN
Кнауф плоча А10
(GKB 9,5 mm)
 2000  9,5  00167657  4003982001988
 2500  00167658  4003982001764
 2600  00167659  4003982001801
Кнауф плоча А13
(GKB 12,5 mm)
 2000  12,5  00167678  4003982001368
 2500  00167679  4003982001375
 2600  00167682  4003982001399
 2800  00535946  4003982155412
 3000  00167685  4003982001412
Кнауф плоча А15
(GKB 15,0 mm)
 2000  15,0  00261360  4003982001429
 2500  00261364  4003982001436
 2600  00261365  4003982001443
 2800    4003982225139