Кнауф во Македонија

Кнауф во Македонија е основан во јуни 1994 година како комерцијално-техничка канцеларија надлежна за македонскиот пазар. Во 1997 г. Кнауф откупува акции во фабриката Радика во Дебар и започнува со изградба нова модерна и моќна фабрика.

Кнауф, трета деценија во Македонија

Одговорност во вградување и производство на градежни материјали

 

Македонија е една 80-те земји во светот каде Кнауф е застапен и со производство и со продажба на градежни материјали.

Кнауф Македонија е предводен од регионалниот менаџер на Кнауф, г-дин Тодор Деловски, кој е одговорен за Кнауф во југоисточниот дел на Европа.

Канцеларијата во Скопје, која е присутна во Македонија од 1994-та година и еодговорна за продажбата на Кнауф материјалите од производството од било која од 200-те фабрики низ светот, е техничко-маркетиншки сервис на клиентите. Таа вработува 14 лица, специјализирани за различни делови на продажбата. Дел од тимот во Скопје се:

 

 • Велимир Петровски, д.м.и – раководител на продажба во Кнауф Македонија

      petrovski.velimir@knauf.com.mk

 

 • Јусо Пепиќ - Пепо – инструктор и техничко-комерцијален советник за системи за малтерисување и глетување

      pepic.juso@knauf.com.mk

 

 • Ивица Пијук – комерцијален советник за системите за сува градба

      pijuk.ivica@knauf.com.mk

 

 • Дарко Бакрачевски – комерцијален советник за системите за сува градба

      Bakracevski.darko@knauf.com.mk

 

 • Александар Николовски – техничко-комерцијален советник за системите за фасадирање, поплочување и градежна хемија

      nikolovski.aleksandar@knauf.com.mk

 

 • Роланд Војника – комерцијален советник за системите за сува градба

      Vojnika.roland@knauf.com.mk

 

 • Благоја Златевски – инструктор и техничко-комерцијален советник за системите за сува градба

      zlatevski.blagoja@knauf.com.mk

 

 • Блажен Зотовски, д.и.а – техничко-маркетиншки советник за системите за сува градба

      zotovski.blazen@knauf.com.mk

 

 • Роберт Смилески – раководител на маркетинг во Кнауф

      smileski.robert@knauf.com.mk

 

Секој од тимот е специјалист за делот што го води, за системите, за материјалите и за можностите на истите. Долгогодишното искуство во комерцијалниот и технички дел на Кнауф системите ги прави совршен партнер за консултација и планирање на објектите. Одговорноста на Кнауф ја покрива целата територија на Македонија и сите Ви стојат на располагање за какви било прашања од нивната специјалност.

 

За логистиката на Кнауф системите и материјалите се грижи екипата во состав:

 

 • Маја Сачмароска – асистент на генерален директор

      sacmaroska.maja@knauf.com.mk

 

 • Маја Каркалашева Филевска – референт за обработка на нарачки за извоз

      karkalaseva.maja@knauf.com.mk

 

 • Лидија Туфа - референт за обработка на нарачки за Македонија

      tufa.lidija@knauf.com.mk

 

 • Оливера Ивановска Димиќ – референт за калкулации

      ivanovska.d.olivera@knauf.com.mk

 

 • Јагода Аврамовска – референт за калкулации

      avramovska.jagoda@knauf.com.mk

 

 • Ана Жежељ Трендафилова – царински декларант

      zezelj.ana@knauf.com.mk

 

 • Синиша Спировски – царински декларант

      spirovski.sinisa@knauf.com.mk

 

Слободно обратете им се за информации од нивната специјалност и расчистете каква било дилема со начинот на работа на Кнауф.

 

 

Во 1997-ма година, завршуваат долгогодинешните преговори со фабриката Радика – Дебар и Кнауф , на местото на старата фабрика ја отвора најсовремената фабрика за производство на гипсени плочи, задржувајќи ги сите вработени и осовременувајќи ги нивните знаења и умеења.

Производната палета полека се проширува со повеќе нови производи, челични профили, прашкасти материјали, малтери, глет маси, маси за исполна, подни кошулки, подни материјали за порамнување, итн. Фабриката ја користи најквалитетната гипсена руда од наоѓалиштата во околината на Дебар и е една од најнаградуваните на светско ниво во Кнауф групацијата.

 

Дел од тимот на Кнауф Радика се:

 

 • Абди Доволани, раководител на производство

      dovolani.abdi@knauf.com.mk

 

 • Диана Чилку, асистентка на раководство

      cilku.diana@knauf.com.mk

 

 • Tодор Ѓорѓиевски, раководител на финансии

      gorgievski.Todor@knauf.com.mk

 

 • Арѓенд Каба, раководител на набавки

      kaba.argjend@knauf.com.mk

 

 • Фљамур Дика, менаџмент на ISO системи

      dika.flamur@knauf.com.mk

 

 • Авни Борова, раководител на кадровски прашања

      borova.avni@knauf.com.mk

 

 • Арсим Керлуку, IT

      kerluku.Arsim@knauf.com.mk