ПП кај сувомонтажните системи

КОГА КНАУФ СПАСУВА ЖИВОТИ

Негоривоста на гипсот е само дел од она што гипсените системи ги прави совршен избор за пасивна ПП заштита на градежните објекти. Останатото повторно е дело на Кнауф.