Пуштен во продажба новиот Импрегниран Фугенфилер

Почитувани Партнери,

задоволство ни е да го објавиме пуштањето во продажба на новиот Импрегниран Фугенфилер (Fugenfüller Imprägniert) од производството на Кнауф Радика. Се работи за високоимпрегниран материјал, кој системски се употребува со импрегнираните, противпожарно-импрегнираните и Дијамант плочите. Одговара на нивното H2 ниво на импрегнација (согласно МКС EN520) и ја штити конструкцијата од висока влага во простории како бањи, тоалети, кујни и сл.

 

 

 

 

Рабатот останува непроменет, за категорија на прашкасти производи.

 

Повеќе информации за производот на овој ЛИНК